Kitaplar Öyküler Etkinlikler

Kitap , okuma, , çocuk kitapları , romanlar , anılar, edebiyat sohbetleri , sanatçılarla söyleşiler , fotoğraf , edebiyat , çocuk eğitimi üzerine üzerine dokunmak istediğimiz herşey

30 Kasım 2009 Pazartesi

Türkiye'deki YOUTUBE yasağı AİHM 'deİç hukuk yolları tüketildi.You tube yasağı konusunda TC mahkemelerine yapılan iki başvurudan ilki gerekçeli , diğeri ise gerekçesiz olarak reddedildi.


INETD, youtube yasağı konusunda iç hukuk yolları tüketildiği için Avrupa İnsan Hakları Mahkemesine başvurdu.


Başvuruyu 20 kasım 2009 tarihinde derneğin avukatlarından Nihad Karslı yaptı.


AİHM'sine başvurunun ana noktası, yasaklamanın sözleşmenin 10. maddesi


olan İfade Özgürlüğünü ihlal etmesidir.

Başvuru dilekçesini http://inetd.org.tr/yasaklar.php

adresinde bulabilirsiniz.

Bu konuyla ilgili linkler:

http://inet-tr.org.tr

http://inetd.org.tr

http://blog.akgul.web.trhttp://inet-tr.org.tr/inetconf14/ İnternet Konferansı Bİlgi Üniversitesi 12-13 Aralık 2009Türkiye'de YOUTUBE YASAĞI ' NIN tarihçesi:Youtube.com webi 05/05/2008 tarihinde sakıncalı bulunan 10 video nedeniyle 5651 nolu yasa yoluyla tedbir olarak kapatıldı.

Söz konusu videoların bazıları youtube tarafından tamamen kaldırıldı.

Bazıları ise sadece Türkiye’den erişime kapatıldı.

Bu süre zarfında herhangi bir yargılama yapılmadı; dava açılmadı, savunma alınmadı.

Tedbir kararı yenilenmesi gerektiği halde yenilenmedi.

Ana ilgi alanı internet olan İnternet Teknolojileri Derneği – INETD, bu yasaklamadan zarar gören üyeler ve misyonu gereği tüm ülke ve bizzat kendisi adına, bu yasaklamanın hukuka ve kamu yararına aykırı olduğunu düşündüğü için İnternet'in doğum gününde yazılan bir dilekçeyle yasaklama kararını veren mahkemeye itiraz edildi.

Mahkeme, itirazın kararın ilk haftasında yapılması gerektiği gerekçesiyle itirazı reddetti.

Bir üst Mahkeme , gerekçelerimizle yaptığımız itirazı hiçbir gerekçe ve görüş belirtilmeden reddetti. .

Ülkemizde itiraz edebileceğimiz başka makam kalmadığı için AİHM’ne başvurmak zorunda kaldık.

İNETD başkanı Pr Dr Mustafa Akgül'ün açıklamalarını özetledik. Aşağıda ise Youtube kullanımı konusundaki görüşleri yer alıyor.

YOUTUBE YASAĞI konusunda İNETD Başkanı Mustafa Akgül 'ün açıklamalarının devamı :

AİHM 'sine başvurumuzun ana noktası, yasaklamanın sözleşmenin 10. maddesi olan İfade Özgürlüğünü ihlal etmesidir. Yasaklanmak istenilen videolara nesne temelli filtreleme uygulama mümkün iken bu uygulanmayarak, tüm yurttaşlarımızın bu uluslararası paylaşım ortamından yararlanmaları, bu ortamda kendilerini ifade etme özgürlüklerine orantısız bir şekilde kısıtlanmaktadır. Yasaklama Sözleşmenin 6. maddesine aykırı olarak sakıncalı videolarla hiçbir bağlantısı olmayan kişilere kısıtlama getirilmekte, hiçbir yargılama yapılmadan bir tedbir kararı kesin bir karar gibi uygulanmakta; bundan zarar gören kişilerin hakkını arama hakkına sınırlama getirmektedir. Verilen tedbir kararı kısa bir süre için geçerli olması gerekirken, tedbir kararı yinelenmeden Mayıs 2008 'den beri uygulanmaktadır. Tedbir kararı öncesinde de ne bir savunma alma çabası olmuş, ne de bilir kişiye başvurulmuştur. Bir başka deyişle, bu yasaklama kararı uygulanmasının bir Hukuk Faciası olduğu kanısındayız.

Herhangi bir yargılama yapılmamasına rağmen, bazı kişilerin youtube.com'a yüklendiği birkaç video nedeniyle milyonlarca masum Türkiye vatandaşı cezalandırılmakta ve yasaklamaya itirazı gözönüne alınmamaktadır. Türkiye'de yaşayan birey ve kurumlara; ve Türkiye' de yaşayan kurumlara ulaşmak isteyen dünya üzerindeki herhangi bir aktörün sosyal ağ oluşturma, iletişim kurma özgürlügüne kısıtlama getirilmektedir.Yasaklama 1 nolu Protokol'un 2. maddesindeki Eğitim Hakkına sınırlama getirmektedir. Youtube üniversitelerin, uluslararası kuruluşların ders ve benzeri malzemeleri koydukları ana dağıtım kanalı olmuştur. İnternet yaşamın tüm boyutlarını kapsadığı için, internete getirilen bir kısıtlama en başta iletişim özğürlüğüne getirilen bir kısıtlamadır. Bunun doğal sonucu, yukarıda belirtilen ifade, adil yargılama ve öğrenme özgürlüğü dışında, kendini geliştirme, iş yapma, eğlenme gibi özgürlüklere kısıtlama getirilmektedir. *İnternet bugün bir toplanma ve örgütlenme ortamıdır.* Siyasi partiler, Sivil Toplum Kuruluşları interneti kendi aralarında haberleşmenin ötesinde, politik faaliyet ortamı, kamuoyundan geri besleme ortamı, kendileri ifade etme tanıtma ortamı olarak kullanmaktalar. Obama'nın ve daha önce Howard Dean'ın interneti politik örgütlemede kullanmaları, bu konuda teorilerin geliştirilmesine, kitapların yazılmasına neden olmuştur. Youtube.com, facebook ve twitter gibi sosyal ağlar bu çabada öne çıkmışlardır. Youtube'un kapalı kalması Sivil Toplum ve Siyasal aktörlerin örgütlenme özğürlüğüne sınırlama getirmektir.Yasaklar Konusunda Ne Yapılmalı ?

İNETD başkanı Mustafa Akgül aşağıdaki açıklamaları yaptı:


1 . Youtube yasağını şu anda kaldırmanın en kolay yolu, Türkiye'nin Uluslarası hukuka uyması, ve mahkememelerimizin yetkisinin Türkiye sınırları içinde olduğu ve dolayısyla, İnternetin Türkiyeden görünün yüzü ile ilgili kararlar vermesidir. Yasağa neden olan videolar ya tammen kaldırılmış, yada Türkiye'den erişimi youtube tarafından sağlanmıştır. Türkiye'nin yasa ve yönetmeliklerde bir tanım değişikliği ile bu sorunu çözebilir.


Görev Siyaset Kurumlarında ve Hükümettedir2.


Youtube gibi milyonlarca kişinin kullandığı, milyonlarca nesnenin bulunduğu weblerin en başta tümden kapatmak yerine, sakıncalı bulunan nesnelere erişimi engellemek mümkündür. BTK bunu yapacak idari, mali ve teknik beceriye sahiptir. Kamuoyunun yeterli baskı yapmaması nedeniyle gündeme alınmamaktadır.3.Sakıncalı içerikle devletin değil, yurttaşın uğraşması demokrasilerde esastır. 5651 nolu yasanın ana motivasyonu gençleri sakıncalı içerikten korumaktır. Bunun etkin yolu vatandaşı bilgilendirmek, ve sakıncalı içeriği filtrelemeyi vatandaşa bırkmaktadır. Servis sağlayıcılar bu hizmeti şu anda vermekteler. Bunu teşvik etmek, ücretsiz yazılım dağıtmak, insanları bilgilendirmek en doğru yoldur.4.Sakıncalı içerikle, devletin yavaş ve esnek olmayan yapısıyla uğraşmak yerine sivil toplum kuruluşları yoluyla öz-denetim, ortak-denetimle mücadele etmek daha etkin ve demokratik olacaktır.5.Bu işler icin 1-2 tane uzman mahkeme kurmak, Sivil toplum ve üniversitelerle iş birliği yapmak en sağlıklı yoldur. Bu sorunlar, çözümü kolay olmayan, tüm dünyanın çözüm aradığı sorunlardır. Bunun altında da İnternetin tüm dengeleri bozan Devrimsel bir gelişme olması yatmaktadır.

Kısaltmalar


İNETD İnternet Teknolojileri Derneği


BTK Bilgi Teknolojileri ve İletişim Kurumu (Ulaştırma bakanlığına bağlı)


AİHM Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi

İnternet Konusunda ve yasaklarla ilgili diğer yazılarımız:http://blog.milliyet.com.tr/Blog.aspx?BlogNo=189193

http://blog.milliyet.com.tr/Blog.aspx?BlogNo=188407

http://blog.milliyet.com.tr/Blog.aspx?BlogNo=178109

http://blog.milliyet.com.tr/Blog.aspx?BlogNo=178109

http://blog.milliyet.com.tr/Blog.aspx?BlogNo=182300

http://blog.milliyet.com.tr/Blog.aspx?BlogNo=177190
http://blog.milliyet.com.tr/Blog.aspx?BlogNo=148203

http://blog.milliyet.com.tr/Blog.aspx?BlogNo=146309


http://blog.milliyet.com.tr/Blog.aspx?BlogNo=140864


http://blog.milliyet.com.tr/Blog.aspx?BlogNo=140847


http://blog.milliyet.com.tr/Blog.aspx?BlogNo=132950


http://blog.milliyet.com.tr/Blog.aspx?BlogNo=140072

Etiketler: , , ,

0 Yorum:

Yorum Gönder

Kaydol: Kayıt Yorumları [Atom]

Bu yayına verilen bağlantılar:

Bağlantı Oluştur

<< Ana Sayfa